Algoritme

Hoe werkt het aanmeldsysteem bij scholen die te weinig plaatsen hebben ?
Het aanmeldsysteem geeft ieder aangemeld kind per schoolkeuze een toevalsnummer.
Alle toevalsnummers worden geordend in de volgorde van 1ste keuze, 2de keuze, 3de keuze,…
Het aanmeldsysteem zal je kind eerst ordenen in 1ste keuze.
Ben je daar toegewezen, dan stopt de ordening en wordt je kind toegewezen.
Is je kind niet toegewezen in 1ste keuze ? Dan wordt je kind met een nieuw toevalsnummer geordend in 2de keuze en zo verder.
Je kind krijgt telkens een plaats op de wachtlijst volgens het toevalsnummer in de school waar er te weinig plaatsen zijn en je kind ongustig geordend werd.

Heb je meerdere schoolkeuzes voor je kind ? 
Vink deze scholen aan op het aanmeldformulier. 
Hoe meer scholen je aanduidt hoe groter de garantie dat je kind een plaats heeft in een school in Aalst. 

Wil je na de aanmelding nog een schoolkeuze toevoegen in het aanmeldformulier ?
Dit kan nog tot en met 23 april 2021.
Stuur een mailtje naar helpdesk@naarschoolinaalst.be
Dit is niet nodig als er al een oudere broer of zus schoolloopt of een ouder werkt als personeelslid op de voorkeurschool.

Heb je slechts 1 voorkeurschool voor je kind in Aalst ?
Duid deze school aan in het aanmeldformulier.
Zijn er onvoldoende plaatsen op deze school en kreeg je op basis van toeval geen gunstig toevalsnummer ?
Dan kan het aanmeldsysteem jou geen andere school aanbieden in Aalst.

3 mei !
Je ontvangt het resultaat van je aanmelding.
Welk resultaat ?
Ofwel heeft je kind een plaats in een opgegeven voorkeurschool of niet.
Plaats op de wachtlijst ?
Ja, telkens je kind is geweigerd in een opgegeven voorkeurschool.
Kreeg je geen toewijzing naar een school ?
Je kan je kind pas inschrijven in een andere school vanaf 1 juni.
De ingenomen plaatsen door de aangemelde leerlingen zijn niet meer vrij.

1 juni !
Het LOP maakt bekend hoeveel vrije plaatsen er nog zijn in welke scholen.

Let op !
Het aanmeldsysteem wijst jouw kind nooit een school toe die je zelf niet als voorkeur hebt aangeduid.