Meer info over straffen en uitsluiten

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/wat-mag-en-moet-op-school/afspraken-in-het-schoolreglement/straffen-en-uitsluiten-in-het-secundair-onderwijs


Brochure ‘Straffe school!’ voor jongeren.
Kinderrechtencommissariaat

Leerlingen moeten zich houden aan afspraken en regels. Doen ze dat niet, dan krijgen ze ‘straf’. Welke maatregelen zijn er? Wat kan en wat kan niet? Wat zijn de rechten van de leerling en welke procedures moeten gevolgd worden? De brochure geeft een hapklaar overzicht.