Inschrijven in het secundair onderwijs in Aalst voor schooljaar 2022-2023

Gewoon secundair onderwijs

Inschrijven in het 1ste jaar 1A – 1B
De ouder schrijft het kind in op school.
De school kan iedere leerling inschrijven zolang er plaats is en de leerling voldoet/zal voldoen aan de instap en toelatingsvoorwaarden op het moment van de instap.

Inschrijven vanaf het 2de jaar secundair onderwijs

De inschrijvingen starten op 19 april 2022.

Buitengewoon secundair onderwijs
Zoek je info over de aanmeldprocedure voor OV 4 Type 9 bij IBSO Horizon
Klik hier


Start van de inschrijvingen OV1 OV2 OV3

Klik hier voor meer info over de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs

Voorrangsperiode voor broers en zussen/kinderen van personeel
Maandag 21 maart 2022 tot en met 1 april 2022

Start vrije inschrijvingen
19 april 2022 om 8u30

Op zoek naar meer info over capaciteiten en vrije plaatsen in secundaire scholen te Aalst ?
Klik hier

Heeft de school geen vrije plaatsen meer ?
De school bezorgt je een weigeringdocument.