Klachten behandeling

Voor eerstelijnsbehandeling van klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen tijdens de aanmeldingsprocedure, kan je bij de ombudsdienst inschrijvingen van het LOP Aalst SO terecht.
Een klacht of vastelling indienen kan via dit formulier.
Klachten en vaststellingen kunnen binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten, ingediend worden bij de ombudsdienst inschrijvingen (gewoon secundair onderwijs).

Informatie over de werking en de samenstelling van de ombudsdienst inschrijvingen
Klik op het reglement van orde voor informatie over de werking en de samenstelling van de ombudsdienst inschrijvingen.
Neem contact op met de LOP Deskundige als je een probleem ondervindt bij het indienen van een klacht of vaststelling en/of je geen bevestiging ontvangt na het indienen van een klacht of vaststelling.
(mail naar helpdesk@naarschoolinaalst.be of bel 02 553 70 02)
Als ouder of andere belanghebbende kan je ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Hier lees je hoe je een klacht kan indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.