Aanmelden voor 1A en 1B

Hoe gebeurt de toewijzing ?

 • De ordening van de aangemelde leerlingen gebeurt eerst volgens schoolkeuze
 • Bij een tekort aantal plaatsen, ordent de computer de leerlingen op basis van toeval
 • De toewijzing gebeurt ook op basis van onderwijskansen van leerlingen (indicator – en niet – indicatorleerlingen)
  • Er worden 2 persoonlijke vragen gesteld bij het aanmelden
   • Kom je in aanmerking voor een verhoogde schooltoeslag (groeipakket)
   • Wat is het hoogst behaalde diploma van de moeder

Wie heeft voorrang ?
Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen
Kinderen van personeel van de school

Klik hier voor meer info.