CLB = Centrum voor Leerlingen Begeleiding

Een CLB kan helpen bij vragen over:

  • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s …
  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren …
  • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie …
  • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht …

Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers …

Het CLB werkt vraag gestuurd: op vraag van de leerling, ouders of van de school.
Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen. Als de school het nodig vindt om een leerling door te verwijzen naar het CLB, zal ze dit eerst bespreken met de leerling en zijn ouders.

CLB GO! Dender

Zonnestraat 25 9300 Aalst
Tel : 053 46 95 00
www.clbaalst.be
directie@clbaalst.be

VCLB

Langestraat 12 9300 Aalst
Tel : 053 78 85 10
https://www.vclbaalst.be/contact/
info@vclbaalst.be