Hoe werkt de wachtlijst van een school ?

Iedere school ontving op 3 mei een overzicht van de aangemelde leerlingen die een toewijzing kregen en een overzicht van de leerlingen die op de wachtlijst van die school vermeld staan. De leerlingen staan geordend volgens het toevalsnummer dat de leerling van het algoritme heeft gekregen voor die school.

De lijst van de leerlingen is opgedeeld in een lijst met indicatorleerlingen en een lijst met niet indicatorleerlingen.

Er komt een plaats vrij op de wachtlijst zodra ouders de school contacteren en bevestigen dat ze de toewijzing naar een school niet omzetten in een inschrijving.

Daarna contacteert de school de ouder van de leerling (desgevallend indicatorleerling of niet indicatorleerling) die als eerste op de wachtlijst staat. De rangorde van de wachtlijst wordt strikt opgevolgd.

De toewijzingsbrieven zijn geldig tot en met 31 mei 2021. Vanaf 1 juni 2021 is het niet meer mogelijk om je toewijzingsbrief om te zetten in een inschrijving.

Vanaf 1 juni om 9u starten de vrije inschrijvingen. De school die nog vrije plaatsen heeft kan nu nieuwe leerlingen inschrijven die niet zijn aangemeld voor die school. Deze inschrijvingen verlopen chronologisch, digitaal en zonder dubbele contingentering.
Wie eerst inschrijft, heeft eerst een plaats. Zodra de capaciteit is bereikt, weigert de school de eerstvolgende leerling. Deze leerling krijgt een plaats op de wachtlijst en kan opgevist worden als er een plaats vrijkomt.

De scholen respecteren de volgorde van de wachtlijst tot en met 7 oktober 2021.